Opis czynności

Nasza firma poszukuje osób zainteresowanych wykonywaniem drobnej pracy w domu. Praca polega na składaniu przedmiotów dekoracyjnych i ozdobnych. Oferta skierowana jest do osób zainteresowanych z Czech, Słowacji i Polski. Typ produktu do składania uzależniony jest od aktualnego zapotrzebowania.Jest to produkcja całoroczna. Pracę od początku do końca można wykonywać bezpośrednio w domu. Twoja praca będzie polegała na składaniu poszczególnych elementów. Wszystkie te elementy będziemy dostarczać na bieżąco w określonej przez Ciebie ilości. Materiał potrzebny do pracy, jak również odsyłanie gotowych produktów do naszej firmy jest realizowane pocztą. Po otrzymaniu poszczególnych elementów można przystąpić do składania. Składanie odbywa się według jasnych instrukcji lub przygotowanej próbki, która może służyć jako szablon. Jest to prosta praca polegająca na składaniu (kompletacji i nawlekaniu) kilku części wyrobów z koralików i późniejszym ukształtowaniu końcowego produktu. Wszystko można wykonywać bez narzędzi i sprzętu. Z tego względu możliwe jest wykonywanie tej pracy w domu bez konieczności posiadania warsztatu. Nie są potrzebne żadne specjalne narzędzia ani sprzęt. Chodzi o mniejsze produkty, którymi można łatwo manipulować.. Praca może być wykonywana jako główna działalność, jak również jako praca dorywcza. Nie wymagamy dystrybucji ani sprzedaży produktów. Wszystkie produkty są wykonywane bezpośrednio dla naszej firmy, wyłącznie z naszego materiału. Dostarczymy cały niezbędny do pracy materiał, a także jesteśmy odbiorcą gotowych produktów. Nasza firma wypłaca oczywiście swoim współpracownikom wynagrodzenie. Za dalszą sprzedaż produktów jest odpowiedzialna nasza firma. Nie jesteśmy więc tylko pośrednikami dla niektórych innych podmiotów gospodarczych. System produkcji w domu eliminuje wysokie koszty zakupu i utrzymania obiektów produkcyjnych. Nasze produkty mogą ostatecznie być tańsze dla klientów, a tym samym lepiej konkurować na rynku.

Ile można zarobić?

Pracownik pracujący w domu otrzymuje wynagrodzenie za ilość wykonanych, gotowych produktów, które zostały skontrolowane i odpowiadają standardowi i jakości. Za jeden gotowy produkt płacimy 2,10 EURO. Na przykład, jeśli wykonasz 650 sztuk miesięcznie, Twoje wynagrodzenie wyniesie 1365 EURO. Dla pracujących w domu nie ustalamy limitu czasowego, więc tylko od Ciebie zależy, ile sztuk wykonasz i w jakim czasie. Miesięczniemożemy odebrać od Ciebie nawet 1300 produktów.W przypadku większego zapotrzebowania liczba może być jeszcze większa. Według osób współpracujących z nami, po wstępnym przetestowaniu, pracownik może wykonać 4-5 lub więcej pojedynczych produktów na godzinę. Zaletą pracy w domu jest to, że można zaangażować innych członków rodziny, a tym samym zwiększyć całkowity dochód. Wysokość zarobków zależy również od wysiłku, podobnie jak przy wykonywaniu każdej innej pracy lub działalności produkcyjnej. Pierwsza przesyłka zawiera materiał na produkt testowy, który wykonasz i prześlesz do nas do kontroli. Po tym, jak zostaniesz naszym współpracownikiem, możemy regularnie odbierać od Ciebie wyprodukowane produkty, a wynagrodzenie będziemy wysyłać zawsze 12 dnia miesiąca. Jeżeli pracownik pracujący w domu chce przesyłać wynagrodzenie na bieżąco, można przesłać wynagrodzenie po każdej kontroli produktów.

Jak zacząć?

W przypadku zainteresowania ofertą należy wypełnić i wysłać formularz zamówienia. W związku z tym, że wysyłamy nasze materiały i pomoce do produkcji do osób, których jeszcze nie znamy, jesteśmy zmuszeni zażądać od naszego przyszłego współpracownika wpłaty na ten cel pewnych środków finansowych (inwestycji) w wysokości 330 PLN (66 EUR).

Po wysłaniu wypełnionego formularza zamówienia zostaną wysłane na Twój adres e-mail informacje o płatności. Po zapłaceniu kwoty otrzymasz od nas w wyznaczonym terminie kompletną przesyłkę wstępną, która będzie zawierała niezbędny materiał do produkcji, próbkę produktu, szczegółowe instrukcje i procedury oraz umowę odkupu produktów i dostawę materiału do produkcji. Po dostarczeniu przesyłki można od razu przystąpić do pracy. Po zatwierdzeniu wykonanego przez Ciebie wzorowego produktu i zawarciu umowy nie są już wymagane żadne dalsze inwestycje czy zakup materiału itp. Wysyłając do firmy gotowe produkty, zawsze należy podać ilość materiału, który chcesz otrzymać, aby kontynuować pracę.