Często zadawane pytania:

Czy cały materiał potrzebny do produkcji jest wysyłany przez firmę, czy też zainteresowany (drobny producent) musi sam kupować materiał w sieci handlowej?

Materiał potrzebny do produkcji wysyłany jest przez naszą firmę. Zainteresowany (drobny producent) nie musi kupować materiału w sieci handlowej.

Czy zainteresowany musi sam szukać odbiorców lub sprzedawać produkty?

Zainteresowany nie musi szukać odbiorców, aby sprzedać produkty. Gotowe produkty należy przesłać do naszej firmy. Sprzedażą produktów zajmuje się nasza firma.

W jaki sposób firma przesyła potrzebny materiał drobnym producentom?

Materiał do produkcji wysyłany jest przez naszą firmę za pośrednictwem poczty.

W jaki sposób drobni producenci przesyłają gotowe produkty do firmy, aby otrzymali wynagrodzenie?

Drobni producenci wysyłają gotowe produkty do naszej firmy za pośrednictwem poczty.

Czy zainteresowanym (drobnym producentom) zwracane są koszty opłat pocztowych?

Tak, stałym dostawcom spośród drobnych producentów zwracamy koszty opłat pocztowych.

Na podstawie czego wypłacane jest wynagrodzenie?

Wynagrodzenie wypłacamy według ilości wytworzonych produktów.

W jaki sposób przesyłane jest wynagrodzenie do drobnych producentów?

Pieniądze wysyłamy do drobnych producentów przelewem bankowym (najszybszy sposób, który polecamy), przekazem pocztowym lub za pośrednictwem Western Union.